Što je velika arkana

Što je velika arkana

Velika arkana

Tarot je naziv seta izduženih igraćih karti koje se koriste kako bi se odgovorilo na svako pitanje klijenta, te otkrilo što ih sve očekuje u nadolazećoj budućnosti. Neovisno tome koja je tema pitanja, tarot može na svako pitanje odgovoriti. Tarot se sastoji od 3 različita kupa, a to su mala i velika Arkana i karte s likovima, odnosno dvorske karte. Velika Arkana je jedini kup koji se koristi za gatanje budućnosti. Ostala dva kupa, mala Arkana i dvorske karte, se više koriste u kartaškim igrama. U kupu velike Arkane se nalazi sveukupno 22 karte, i svaka od njih je oslikana osobom ili simbolom, te su označene s rimskim brojem. Prva karta u kupu je Luda, i ova je jedina karta koja je označena s dva broja, a to su broj 0 i 22, jer se kroz ovaj kup prikazuje život Lude od rođenja do njegovog kraja. Zadnja karta u kupu je Svijet, koja je označena s brojem 21.

Velika arkana – značenje

Velika Arkana je dio tarot karata koji sadrži sveukupno 22 karte koje su poredane od 0 do 21 i svaka je zapisana s rimskim brojem. Svaka karta ima na sebi ilustraciju koja nosi više objašnjenja, ne samo objašnjenje imena karte, već ujedno odražava i astralni karakter i obiluje sa simboličkim prikazima. Kod Velike Arkane su osnovne korespondencije brojevi, astrološki planeti i znakovi, vrijednost kao i odgovarajuće slovo hebrejskog alfabeta. Svaka karta u ovom špilu ima svoj broj, svoje ime kao i svoje značenje. Velika Arkana predstavlja arhetipove kao i komičke energije iz kojeg se opisuje i objašnjavaju svi aspekti ljudske naravi i života. Iz ovog je i proizišla ideja o priči Lude. Prva karta u Velikoj Arkani je Luda, i on predstavlja početak, ali i kraj, života, zbog čega nosi i broj 0 i broj 22. Sami naziv Arkana dolazi od latinske riječi arcanum, što označava tajnu, misterij i otajstvo.

Velika arkana – otvaranje

Velika Arkana se sastoji od 22 karte, a te karte su sljedeće: luda, visoka svećenica, čarobnjak, car, carica, papa, snaga, ljubavnici, pravda, kolo sreće, pustinjak, obješeni čovjek, umjerenost, smrt, vrag, zvijezda, kula, sunce, mjesec, božji sud te za kraj, svijet. Kada je Velika Arkana u pitanju, svaka od ovih karti nosi više značenja, i pozitivnog kao i negativnog. Značenje karti se mijenja ovisno o tome koje ste pitanje postavili te koje se karte nalaze pored njih i u kojoj se poziciji nalaze. Tarot majstori koriste razne metode otvaranja karti, ovisno o tome koje je pitanje u igri. Primjerice, ako želite brzo otvaranje, oni će koristiti opciju s 3 karte, gdje lijeva označava prošlost, sredina sadašnjost i desna budućnost. Ako želite ipak detaljni odgovor na svoje pitanje, u tom će slučaju koristiti pristup sa 7 karti, te uz to će se posložiti ostale karte sa strane kako bi Vam mogli detaljnije objasniti situaciji i dati Vam precizan odgovor.

Tagovi:

Više članaka