Kvantno računarstvo obećava dramatične promjene u načinu na koji pristupamo sigurnosti podataka, posebno u kontekstu internet bankarstva. Tradicionalni sistemi enkripcije postaju sve ranjiviji zbog sv