Kako nastaje magla? Magla se pojavi kad se vodena para ili voda u plinovitom obliku kondenzira. Tijekom kondenzacije molekule vodene pare kombiniraju se i stvaraju sitne kapljice tekuće vode koje vise