Finacijski problemi više nisu rijetka pojava, jer u današnjem modernom svijetu gdje ekonomska situacija kod nas nije pretjerano bajna, svatko od nas se može naći u sto čuda kada nas zade