Digitalizacija oglasnika za seksualne usluge predstavlja izazove i prilike u današnjem digitalnom dobu. Tradicionalni oglasnici za seksualne usluge postaju sve manje popularni, dok se sve više korisni