Kada se nađemo u situaciji da moramo otplatiti zajam ili kredit, važno je pristupiti tome s pažljivo izrađenim planom proračuna. Naime, ovaj prvi korak je temeljna komponenta za Kako otplatiti zajam i