U današnjem digitalnom dobu, mogućnosti za upravljanje osobnim financijama su brojne i raznolike. Kako iskoristiti digitalne alate za upravljanje svojim financijama, posebice kada je riječ o planiranj