Financijska neovisnost žena u vezama ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže moći unutar partnerskog odnosa. Tradicionalno, muškarci su često bili glavni financijski oslonac u obitelji, dok su žene bil