U Bugarskoj se posljednjih godina bilježi značajan pomak u smjeru digitalizacije financijskih usluga, a najnoviji trendovi u bugarskom tržištu refinanciranja kredita naglašavaju tu tranziciju prema di