Budućnost automatiziranih casina otvara vrata fascinantnim inovacijama u kojima će robotika zauzeti centralno mjesto. Predviđa se da će roboti kao krupijei postati uobičajen prizor, što će imati znača