U kontekstu teme “U potrazi za ljubavlju: Kako prevladati strah od odbijanja”, samopouzdanje igra ključnu ulogu. Ono predstavlja temelj na kojem gradimo svoj odnos prema ljubavnom životu i interakciji