Ljubavna snaga nije samo emocionalni kapacitet koji imamo prema drugim ljudima, već i duboko usađena sposobnost da prepoznamo, razvijamo i cijenimo ono što leži unutar nas – naše unutarnje kvalitete i