Kreativno čitanje karata nije samo praksa predviđanja budućnosti; to je kompleksan proces tumačenja simbola i arhetipova koji omogućava pojedincu da istraži skrivene aspekte svog unutarnjeg svijeta i