Volontiranje kao način povezivanja i borbe protiv usamljenosti je tema koja sve više dobiva na značaju u današnjem društvu. U lokalnoj zajednici, volontiranje ima ključnu ulogu u stvaranju veza među l