Kompromis kao put ka dubljem razumijevanju partnera nije samo fraza već temeljna komponenta svake zdrave veze. Jedan od ključnih elemenata uspješnog kompromisa je sposobnost slušanja. Ak