Komunikacija je izuzetno važan aspekt svake veze, a njezino jačanje može biti presudno u stvaranju duboke i trajne povezanosti između partnera. Otvoreni dijalog podrazumijeva da oba partnera slobodno