Komunikacijske vještine u životinjskom svijetu fascinantni su dokaz inteligencije koji prevazilazi puko instinktivno ponašanje. Otkrivanje inteligencije u životinjskom carstvu kroz komunikacijske vješ