Hoće li zimske oluje stvoriti snijeg uvelike se oslanjaju na temperaturu, ali ne nužno i na temperaturi koju osjećamo ovdje na zemlji. Kako nastaje snijeg? Snijeg nastaje kad je atmosferska temperatur